Sikkerhetsregeler for FSD
1.0 DYKKEREN
1.1       Dykk ikke hvis du føler deg umotivert.
1.2       Dykk ikke hvis du er påvirket av rusmidler.
1.3       Dykk ikke hvis du nylig har vært syk eller bruker medikamenter som ikke er godkjent av lege for bruk ved dykking.
1.4       Legeundersøkelse må minimum gjennomføres etter 
           aldersbestemte intervall.
1.5       Dykk i h.t. de sertifikater, ledsagende utstyr -og prosedyrekrav, samt de erfaringsmessige kvalifikasjoner du til enhver tid innehar. Påse at din meddykker også har den nødvendige sertifisering, erfaring og utstyr som dykket krever.
 
2.0 PLANLEGGING
2.1       Alle dykk skal planlegges. Planen skal følges. Bruk din personlige dykkejournal, vær nøye med å få med alle data.
2.2       Avtal på forhånd dykket med dykkeleder og meddykker. Eks: svømmeretning, dybde, tid og formål med dykket, samt gassblanding.
2.3       Maksimal dybde skal begrenses til sertifikatnivå/erfaring hos 
            dykkeren.
2.4       Gjennomfør ikke krevende former for dykking uten å være kvalifisert til det. Eks. på dykkeformer: dykking med andre gassblandinger enn luft, dykking på vrak, i sterk strøm, med dekompresjonsstopp, i mørke eller i grotter eller under is.
2.5       Avtal på forhånd rutiner for samhold under dykket. Hvis kontakten brytes under dykket, gå til overflaten og gjenopprett kontakten.
 
3.0 ORGANISERING
3.1       Alle dykk skal organiseres., Forskjellige typer dykk krever ulik form for organisering. Kan ikke et dykk organiseres på forsvarlig måte, skal det ikke gjennomføres.
3.2       Undersøk om forholdene tilsier at et dykk kan organiseres på tilfredsstillende vis. Eks: vær og vind, strøm, båttrafikk, bunnforhold, tidevann, ilandstigningsmuligheter og varslingsmuligheter ved en alarmsituasjon.
3.3       Alle dykk krever minst en person i overflateberedskap, ikledd. drakt og med øvrig dykkerutstyr montert og lett tilgjengelig.
3.4       Ved dykking i regi av FSD, skal det alltid være oppnevnt ansvarlig dykkeleder. Dykkelederen er suveren i sine avgjørelser.
3.5       Er det kun en dykker i vannet skal det alltid benyttes signalline til kvalifisert person på land / overflaten. Dykket skal planlegges og organiseres i henhold til dette.
3.6       Påse, at alarmplan er satt opp for det aktuelle dykkestedet.
3.7       Påse, at handlingsplan er kjent / gjennomførbar og at alle vet hvilken funksjon de har ved en ulykke.
 
4.0 MERKING
4.1       Marker alltid stedet / området hvor det faktisk dykkes med dykkeflagg. Flagget (flaggene om nødvendig) skal være heist og godt synlig så lenge dykkeraktivitet pågår.
 
5.0 UTSTYR
5.1       Dykk alltid med komplett dykkerutstyr i følge offentlige forskrifter. Dykkeren skal ha enten: Oppstigningsvest med vestflaske (CMAS) system), eller: Vest, lavtrykksinnflator og alternativ luftkilde som f eks. octopus (PADI system).
5.2       Sjekk utstyret nøye før dykket, foreta kameratsjekk.
 
6.0 ETTER DYKK
6.1       Returner umiddelbart til overflaten ved aktivering av reserveluftmekanismen. Reserveluften skal fortrinnsvis være ubenyttet ved dykkets planlagte slutt.
6.2       Sikre alltid positiv oppdrift i overflaten. Blås opp vesten og steng utventilen på tørrdrakten. Dropp vektbeltet om nødvendig.
 
7.0 TILLEGGSKRAV TIL FØRSTE DYKK I REGI AV FSD
7.1       Første dykk i regi av FSD, skal utføres sammen med en erfaren dykker oppnevnt av dykkeleder dersom: Dykkeren har liten dykke-erfaring, eller det har gått lang tid siden dykkeren dykket sist.
7.2       Ved første dykk i regi av FSD skal dykkeleder orientere dykkeren om klubbens sikkerhetsutstyr og prosedyrer.
 
Styret FSD 13.01.98