REGLER FOR FREDRIKSTAD SPORTSDYKKERE

Utlån/leie av klubbutstyr 

Venus leies ikke ut. Klubben tar i mot en gave, hvis noen er med på en tur. De som er interessert må kontakte oss. 

KLUBBTUR

Turer som er satt opp i terminlista. I den mest aktive perioden bør det holde med 3 ganger ukentlig.

Det skal alltid være 5 betalende for å kjøre tur med Venus (eller lettbåt). Er det færre (eks familiemedlemmer) må dykkerne bli enige om fordeling slik at det likevel kommer inn kr 500 i inntekt.


UOFFISIELL KLUBBTUR

 - Avklar med styrets kontaktperson om Venus er tilgjengelig. Dette gjøres innen klokken 22.00 dagen i forveien med leder av båtkomiteen.

- Det skal minst være 4 dykkere, godkjent båtfører og dykkeleder.

- Det skal dykkes etter FSD`s sikkerhetsregler.

- Ordinære priser gjelder. 100,- for medlemmer og 150,- for ikke medlemmer.

- Lettbåt alene kan brukes til ekstratur, godkjent båtfører skal settes opp.

- Det kan settes krav til erfaring/dykkesertifikat for å delta på dykkeaktiviteter
på enkelte turer.

 


PRIVATTUR 

Det må være med godkjent dykkeleder og båtfører. Det skal dykkes etter FSD's sikkerhetsregler. IKKE FYLL. Gjelder ikke perioden som terminlista omfatter. Det gjøres unntak for sommerferien, dvs. at Venus er tilgjengelig i sommerferien. Pris kr 500,- pluss diesel. Over 10 stk kr 50,- pr person pluss diesel. (Minus familierabatt). 
(Styret 9/1-89)

 

Dykkeleders oppgaver

FØR TUREN:
 - Sjekke trykk på flaska til stand-by-dykker i 2. pulje.
 - Hente VHF-håndapparatet på kompressorbua.
 - Se til at alle som dykker har signert sikkerhetsreglene.

ETTER TUREN 
 - Samle inn penger for turen og levere kasserer etter avtale.
 - Sette VHF-håndapparat til lading eller sjekke at friske batterier er tilstede.
 - Fylle flaska til stand-by-dykker hvis den er brukt.
 - Skrive opp dykkerne i pennen til "Årets Dykker".
(Sikkerhetskomitéen 1990)


Instruks for bruk av oppkallingssignal for dykkere

Signalet er å betrakte som sprengstoff, og må behandles deretter. Signalet må kun brukes i vann. Signalet skal kun nyttes ved en alarmsituasjon og av en som kjenner denne instruks. 

1. Hold signalet i hånden med sikringsarmen inn mot håndflaten. 
2. Trekk ut sikringssplinten. 
3. Kast signalet vekk fra dykkeren/ene. Avstand til dykker må ikke under noen omstendigheter være mindre enn ti -10- meter. Signalet må kastes øyeblikkelig dersom / når sikringssplinten frigjøres. Forsinkelsen er fra 4,5 til 5,5 sekunder. 4. Signalet må lagres tørt. 
(Norges Dykkeforbund 4/11 -88)


UTMERKELSER i FSD


A. ÅRETS DYKKER 

Den som har flest dykk i FSD, fra 1/1 til 31/12. Kun oppsatte klubbturer gjelder. Ved gjentatt dykk, får man kun uttelling for ett dykk. Ved overnattingsturer eller helgeturer får man kun uttelling for ett dykk. Div. dugnadsarbeide/undervannsarbeide for FSD gjelder ikke. Utmerkelsen overrekkes på årsmøtet. 


B. ÅRETS UV-MESTER 

Den som på en forhånd bestemt klubbtur fanger mest spiselig fisk i kilo/gram. Fisker som gjelder er: Torskefamilien, sei, makrell, hyse, lyr, lange, sild, ål, hvitting, laks, ørret, piggvar, slettvar, steinbit, breiflabb, alle typer flyndrer og tunger, og sist men ikke minst; hai. Utmerkelsen overrekkes på årsmøtet.
(Styrevedtak 2/10/00)
Denne er pt fjernet inntil videre, årsmøtevedtak 2010.


C. GLOMMASERTIFIKAT 

Senior sertifikat (stort), til det medlem som uten planlegging og uten dykkedrakt faller i Glomma i forbindelse med klubbturer(klubbarbeid. Junior sertifikat (lite), til det medlemmet som planlagt og med dykkerdrakt/utstyr dykker i Glomma for FSD. 


D. 100 DYKK I FSD 

Denne utmerkelsen utdeles til det medlemmet som kan bevise at han/hun har hatt minimum 100 dykk i regi av FSD. Kan være over hvor lang tid som helst, men tellingen starter fra 2/3-89. Klubbturene gjelder, med dette menes alle turene i terminlista. Men klubbturer utenom dette gjelder også. Ved gjentatt dykk får man uttelling for det antall dykk man har hatt. Med bevises menes at vedkommende kan føre en personlig ført dykkejournal.

DIVERSE

1. HUMMERREGELEN 
Den som tar hummer på klubbtur, ekskluderes fra FSD uten at det blir gitt advarsel først. 
(Styret 3/10-84)

2. DUGNAD 
Dykkeleder og båtfører tilsvarer to timer dugnad. Følgende er ikke dugnad: loddsalg og dykke sammen med kval-dykker. 
(Styret 9/1-89)
Pr dato er det ikke lagt inn dugnad i medlemsbestemmelsene.

Belønning for dugnad. Årsmøtet gikk inn for at en dags felles dugnad (minst 3 timer) gir rett til en gratis klubbtur med Venus, (Maksimum en tur for hver dugnadsdag). 
(Årsmøtet 1997)
Pr dato er det ikke lagt inn dugnad i medlemsbestemmelsene

3. PRISER 
Ikke-dykkende dykkeledere og ikke-dykkende båtførere skal ikke betale på turer med Venus. 
(Styret 3/7-89)

4. UTLÅN/LEIE AV VHF
 Disse følger klubbens båter og leies eller lånes ikke ut til annet bruk. 
(Styret 3/7-89)

5. FAMILIERABATT 
(Dvs. at man betaler kun for en person). 
Familierabatt vil si at prisen gjelder for et ubegrenset antall medlemmer av FSD med samme adresse, og ektepar/samboere og deres barn. Det er familierabatt på alle aktiviteter i FSD, såfremt ikke noe annet er spesifisert.