Priser i Fredrikstad sportsdykkere

 

Priser med Venus
  Tur med
1 dykk
Tur med
2 dykk
Overnattings-
tur

Medlemmer

Familiemedlem

150,-

100,-

200,-

150,-

Egen sats
Ikke medlemmer  200,- 250,- Egen sats

 

Medlemskap
Hoved medlem m/luft


1350,-
Hovedmedlem u/luft  500,-
Familiemedlem

100,-

Klippekort m/10 turer m Venus  1350,-
Passivt medlemsskap  200,-

 

Første års medlemsskap
Hoved medlem med luftfylling 


675,-
Hoved medlem  250,-

Prisene for første års medlemsskap gjelder kun det første året man er medlem. 
De påfølgende årene er det vanlige priser som gjelder. Prisen gjelder uansett tidspunkt for innmelding.
Dette er kun ment som et tilbud til nye medlemmer som aldri har vært medlem tidligere.
Kontingent betales 1/3 hvert år.

Ang familiemedlemmer:
For å være familiemedlem kreves ett fullverdig hovedmedlem i samme husstand. Ellers har familiemedlemmer de samme rettigheter som et hovedmedlem. Familiemedlemmer er med gratis som ikke-dykker, og betaler kun kr 100,- hvis de dykker.

Innbetaling til konto:
Fredrikstad Sportsdykkere
Postboks 846
1670 KRÅKERØY
konto: 1145.10.57717