Her kan du laste ned innmeldingsskjema
 
Hovedmedlem
 (Klikk på et Word ikon for å laste ned et skjema.)
 

Send innmeldingsskjema til:
Fredrikstad Sportsdykkere 
Boks 846 
1670 KRÅKERØY

Priser for medlemskap og luftfylling

Hovedmedlem

 500 kr pr år 

Hovedmedlem m/luftfylling

 1350 kr pr år 

Familiemedlem

100 kr pr år

Passivt medlem

 200 kr pr år 

Som et tilbud til nye medlemmer har vi halv pris på hovedmedlemskap m/luft.
NB!!  Dette gjelder kun første års medlemsskap.  Kontakt gjerne medlemsansvarlig/kasserer i klubben. 
Ragnhild treffer du på tlf 91 52 72 94 stort sett hele døgnet........

 

Om du ønsker medlemsskap i Fredrikstad sportsdykkere 
gjør du som følger:
* Last ned innmeldingsskjema for ønsket medlemsskap 
* Returner innmeldingsskjemaet komplett utfylt
* Betal medlemsskapet, som du finner på giro på innmeldingsskjemaet.

Familiemedlemskap
Familiemedlemskap koster kr 100,- for medlemmer av samme familie 
og som har samme bopel som et fullt betalende medlem. 
Eks: ektefelle, samboer, barn (gjelder også "helgebarn"). 
Familiemedlem må fylle ut eget innmeldingsskjema. 

Passivt medlemskap
Er for dem som vil beholde kontakten med klubben ved å få Bånnstoff/tilgang på medlemssider,
eller bare støtte klubben. 
Ellers gir passivt medlemskap ingen rettigheter. 

Kontonr FSD:
For innbetaling, bruk kontonr 1145.10.57717