Hei alle glade dykkere. Skjærtorsdag 2. april er det igjen tid for offisiell sesongåpning. Venus legger fra kai til vanlig tid, kl 10.00. Møt opp i god tid.
Hvor vi drar bestemmes på vei ut, vi ser an hva dykkerne ønsker, samt vær og vind. (Vi havner ofte på Missingene denne dagen, mange flotte dykkeplasser, inkl Schlesvig, og fint å ta en tur i land. Men, ingenting er bestemt!)
Dykkeleder på turen blir Marthe, og båtfører er Thomas. Ta med godt med klær, og ta med grillmat og drikke, vi fyrer opp grillen:-)

Ses vi på tur?

Hei alle FSD-medlemmer

Det er nå tid for innbetaling av medlemskontingenten til FSD for året 2015, og den er uendret fra i fjor.

Følgende kontingenter gjelder: 
- Kr 500,- for hovedmedlemsskap
- Kr 1.350,- for hovedmedlemsskap med luft
- Kr 100,- for hvert familiemedlem (samme familie og felles bopel)
- Kr 200,- passivt medlem/støttemedlem
Halv pris for nye medlemmer! (medlem som ikke tidligere har vært medlem av FSD)

For å spare dyr porto sendes det ikke ut faktura. Vi vet heller ikke hvor mange familiemedlemmer som skal meldes inn, om du skal ha medlemskap med luft etc. Du finner derfor selv hvilket medlemskap du skal ha, eventuelt med familiemedlemmer. Ved innbetaling av kontingent til bank registreres du som medlem for 2015.

FSD har ikke lenger mobilabonnement og vår tidligere base for mobilnummer til medlemmene fikk vi beklageligvis ikke tilgang til ved opphør. Vi må derfor kvalitetssikre riktig mobilnummer til dere som betaler medlemskap for 2015. I den forbindelse ber vi om at du sender en SMS med navn til kasserer Ragnhild Skjulhaug, tlf 91527294, hvor du oppgir hvilket mobilnummer du ønsker å bli kontaktet på når vi skal gi beskjed om endret kode til luftfyllebua (og eventuelt andre beskjeder).

Etter betalingsfristen utløp, vil koden til fyllebua endres. Dere som er medlemmer i 2015 vil da motta SMS med ny kode. 
Etter betaling av medlemskontingent vil du, dersom du er på facebook, også bli medlem/bli invitert til å bli medlem av en lukket gruppe av FSD-medlemmer. På denne siden vil informasjon kun gjeldende medlemmer være tilgjengelig.

Alle medlemmer, både hovedmedlemmer og familiemedlemmer danner grunnlag for innregistrering i "idrettsregistreringen". I tillegg er slikt som bassengtilbudet på Rødsmyra skole knyttet til at FSD har familiemedlemmer som er barn. Også andre muligheter for søknad på tilskudd er knyttet til medlemsmasse og andel barn. Vi oppfordrer derfor alle som har anledning til også å melde inn familiemedlemmer, og da spesielt barn. Kontingenten for familiemedlemmer på kr 100,- representerer i hovedsak det FSD igjen betaler av kontingent til forbund.

Betaling skal skje til kontonummer 1145 10 57717, husk oppgi navn på hovedmedlem og navn på familiemedlemmer som meldes inn. Frist for innbetaling er 01.april 2015.

Velkommen til nytt dykkeår i FSD!!!

Vi endrer dato på klubbtur fra lørdag 7/3 til lørdag 14/3. Se også facebook. 

Årsmøte Fredrikstad Sportsdykkere

Onsdag 4. februar 2015

 SAK 1   Åpning ved Leder, Runar Helgesen

SAK 2   Godkjenning av innkalling

SAK 3   Godkjenning av fremmøtte representanter

SAK 4   Valg av ordstyrer

                            Valg av referent

                            Valg av protokollunderskrivere 

SAK 5   Årsberetninger

SAK 6   Utdeling av diplomer og pokaler

SAK 7   Regnskap 2014

SAK 8   Innkomne saker

SAK 9   Medlemskontigent 2015

SAK 10 Budsjett 2015

SAK 11 Valg 

 

-        Sak 8  Innkommende saker:

Saker fra styret:

Sak 8.1
Norges Dykkeforbund ser på muligheten for å lage «Nasjonalt senter for sjøsport». Dette er tenkt å få gjort i området sør for Skjærhalden. NDF ønsker å ha oss med på laget, uten at vi vet nøyaktig hva dette vil innebære. De kommer ikke til å gjennomføre dette hvis FSD skulle si nei til å ha dette i vårt nærområde.
Forslag: Nedsette en liten komite (2 personer) som kunne tenke seg å følge opp dette.

Styrets innstilling: Styret støtter forslaget

Sak 8.2
Hvis sak 1 blir vedtatt: Velge «NSS-komite» på 2 personer.

Sak 8.3
Endring av valgperiode for kasserer slik at denne er på valg i år. Alle faste styremedlemmer har 2 år hvor nestleder og kasserer kan byttes i år og leder/sekretær neste år. Vara skal velges hvert år (i tillegg til alle komitemedlemmer).
Forslag: Endre kasserer til å ta 2 nye år fra i år.

Styrets innstilling: Styret støtter forslaget

Sak 8.4
Endring av sikkerhetsregler i forhold til landdykk. Styret ønsker at nytt styre v/sikkerhetsleder får fullmakt til å lage nye regler for landdykk. (Bruk av sikkerhetsutstyr, logg, etc).
Forslag: Styret får fullmakt til å lage regler for landdykk i regi av FSD.

Styrets innstilling: Styret støtter forslaget.

Sak 9  Medlemskontingent:

Hovedmedlemskap:      kr 500,- (beholdes som den er, betales ikke av æresmedlemmer)
Familiemedlemskap:     kr 100,- (beholdes som den er)
Luftmedlem:                   kr 850,- (beholdes som den er, kan ikke kjøpes uten hovedmedlem)

 

Det innkalles herved til årsmøte i FSD for alle klubbmedlemmer. Årsmøte avholdes onsdag 04. februar kl 18:30 på klubbhuset, og saker til behandling må sendes styret snarest, og innen onsdag 21. januar (helst til sekretær på mail: la-thn(at)online.no).
Agenda og saker vil bli lagt ut på fsd.no 28/1.

Vi minner om at betalt medlemskontingent for 2014 er en forutsetning for å være stemmeberettiget!

Enkel servering.
Velkommen.

Styret