Det innkalles herved til ekstraordinært årsmøte torsdag 10. april kl 20:00 på FSD's klubbhus.

Saker:

1. Ny styresammensetning
2. Valg av styrerepresentanter

Gjennomføringen er første ledd i FSD's fornyelse iht tidligere årsmøtevedtak.

Nåværende styre møter 30 min før, dvs 1930.

Tur & Fest arrangerer klubbkveld på klubbhuset fredag 28. februar kl 1900. Formålet med kvelden er å diskutere mulige reisemål i inn og utland det nærmeste året, og eventuelt muligheter for 2015.
Det blir vist bilder og film fra vår siste tur på Maldivene samt bilder og film fra Mexico.

Det blir spleiselag på pizza, egnet drikke tas med av den enkelte.

Vi håper på et godt oppmøte:-)

Tur & Fest

Det er nå tid for innbetaling av medlemskontingenten til FSD for året 2014, og den er uendret fra i fjor.

Følgende kontingenter gjelder:
Kr 500,- for hovedmedlemsskap
Kr 1.350,- for hovedmedlemsskap med luft
Kr 100,- for hvert familiemedlem (samme familie og felles bopel)
Kr 200,- passivt medlem/støttemedlem

Halv pris for nye medlemmer! (medlem som ikke tidligere har vært medlem av FSD)

 

For å spare dyr porto sendes det ikke ut faktura. Vi vet heller ikke hvor mange familiemedlemmer som skal meldes inn, om du skal ha medlemskap med luft etc. Du finner derfor selv hvilket medlemskap du skal ha, eventuelt med familiemedlemmer. Ved innbetaling av kontingent til bank registreres du som medlem for 2014. Etter betalingsfristen utløp, vil koden til fyllebua endres, og du vil motta SMS om dette.

Alle medlemmer, både hovedmedlemmer og familiemedlemmer danner grunnlag for innregistrering av antall medlemmer til idrettsregistreringen. I tillegg er slikt som bassengtilbudet på Rødsmyra skole knyttet til at FSD har familiemedlemmer som er barn. Også andre muligheter for søknad på tilskudd er knyttet til medlemsmasse og andel barn. Vi oppfordrer derfor alle som har anledning til også å melde inn familiemedlemmer. Kontingenten for familiemedlemmer på kr 100,- representerer det FSD igjen betaler av kontingent til forbund.

Betaling til kontonummer 1145 10 57717 og oppgi navn på hovedmedlem og navn på familiemedlemmer som meldes inn. Frist for innbetaling er 01.mars 2014.

Velkommen til nytt dykkeår i FSD!!!

Her er agenda for årsmøtet:

Årsmøte Fredrikstad Sportsdykkere

Onsdag 29.januar 2014

 

SAK 1         Åpning ved Hallvard Winterseth

SAK 2         Godkjenning av innkalling

SAK 3         Godkjenning av fremmøtte representanter

SAK 4         Valg av ordstyrer

                  Valg av referent

                  Valg av protokollunderskrivere

 

SAK 5         Årsberetninger

SAK 6         Utdeling av diplomer og pokaler

SAK 7         Regnskap

SAK 8         Innkomne saker

SAK 9         Medlemskontigent 2014

SAK 10       Budsjett 2014

SAK 11       Valg

 

-         Avslutning   -

 

HHer er sakene som har blitt meldt inn:


SAK 8  Innkommende saker:

Saker fra styret:

8.1          Redusere antall personer i verv.

-          Utdanningsansvarlig fjernes. Overfører oppgaver til leder.

-          Sikkerhetskomiteen fjernes. Overfører oppgaver til nestleder.

-          Kompressor (1 pers)

-          Tur & fest: 2 pers (inkl. Reisegeneral)

-          Hjemmeside: Kun teknisk ansvarlig. Styret legger inn saker.

Styrets innstilling: Styret støtter forslaget.

 

 

8.2          «Moderniseringskomitee»

-          Arbeidsgruppe for å se på en modernisering av FSD’s drift, herunder lover og regler.

-          Sette opp et ekstraordinært årsmøte.

-          Slanke styret?

-          Bytte av båt?

-          Hvordan vil vi drive klubben vår videre?

Styrets innstilling: Styret støtter forslaget.

 

8.3          Redusere antall turer i terminlisten

-          Foreslår å halvere antall oppsatte turer i listen og legge opp til flere ekstraturer

ved godt vær.

-          Bruke påmelding i større grad.

 

Styrets innstilling: Styret støtter forslaget.

 

 

SAK 9 Medlemskontigent:

Hovedmedlemskap kr. 500,- (beholdes som den er, betales ikke av æresmedlemmer)

Familemedlemskap kr. 100,- (beholdes som den er)

 

Styrets innstilling: Styret støtter forslaget.

 

Det innkalles herved til årsmøte i FSD. Årsmøte avholdes onsdag 29. januar kl 18:30 på klubbhuset, og saker til behandling må sendes styret snarest, og innen mandag 13. januar (helst til sekretær på mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ).
Agenda og saker vil bli lagt ut på denne side 15/1.

Vi minner om at betalt medlemskontingent for 2013 er en forutsetning for å være stemmeberettiget!

Enkel servering.
Velkommen.

 Styret