Det er nå tid for innbetaling av medlemskontingenten til FSD for året 2014, og den er uendret fra i fjor.

Følgende kontingenter gjelder:
Kr 500,- for hovedmedlemsskap
Kr 1.350,- for hovedmedlemsskap med luft
Kr 100,- for hvert familiemedlem (samme familie og felles bopel)
Kr 200,- passivt medlem/støttemedlem

Halv pris for nye medlemmer! (medlem som ikke tidligere har vært medlem av FSD)

 

For å spare dyr porto sendes det ikke ut faktura. Vi vet heller ikke hvor mange familiemedlemmer som skal meldes inn, om du skal ha medlemskap med luft etc. Du finner derfor selv hvilket medlemskap du skal ha, eventuelt med familiemedlemmer. Ved innbetaling av kontingent til bank registreres du som medlem for 2014. Etter betalingsfristen utløp, vil koden til fyllebua endres, og du vil motta SMS om dette.

Alle medlemmer, både hovedmedlemmer og familiemedlemmer danner grunnlag for innregistrering av antall medlemmer til idrettsregistreringen. I tillegg er slikt som bassengtilbudet på Rødsmyra skole knyttet til at FSD har familiemedlemmer som er barn. Også andre muligheter for søknad på tilskudd er knyttet til medlemsmasse og andel barn. Vi oppfordrer derfor alle som har anledning til også å melde inn familiemedlemmer. Kontingenten for familiemedlemmer på kr 100,- representerer det FSD igjen betaler av kontingent til forbund.

Betaling til kontonummer 1145 10 57717 og oppgi navn på hovedmedlem og navn på familiemedlemmer som meldes inn. Frist for innbetaling er 01.mars 2014.

Velkommen til nytt dykkeår i FSD!!!