Her er agenda for årsmøtet:

Årsmøte Fredrikstad Sportsdykkere

Onsdag 29.januar 2014

 

SAK 1         Åpning ved Hallvard Winterseth

SAK 2         Godkjenning av innkalling

SAK 3         Godkjenning av fremmøtte representanter

SAK 4         Valg av ordstyrer

                  Valg av referent

                  Valg av protokollunderskrivere

 

SAK 5         Årsberetninger

SAK 6         Utdeling av diplomer og pokaler

SAK 7         Regnskap

SAK 8         Innkomne saker

SAK 9         Medlemskontigent 2014

SAK 10       Budsjett 2014

SAK 11       Valg

 

-         Avslutning   -

 

HHer er sakene som har blitt meldt inn:


SAK 8  Innkommende saker:

Saker fra styret:

8.1          Redusere antall personer i verv.

-          Utdanningsansvarlig fjernes. Overfører oppgaver til leder.

-          Sikkerhetskomiteen fjernes. Overfører oppgaver til nestleder.

-          Kompressor (1 pers)

-          Tur & fest: 2 pers (inkl. Reisegeneral)

-          Hjemmeside: Kun teknisk ansvarlig. Styret legger inn saker.

Styrets innstilling: Styret støtter forslaget.

 

 

8.2          «Moderniseringskomitee»

-          Arbeidsgruppe for å se på en modernisering av FSD’s drift, herunder lover og regler.

-          Sette opp et ekstraordinært årsmøte.

-          Slanke styret?

-          Bytte av båt?

-          Hvordan vil vi drive klubben vår videre?

Styrets innstilling: Styret støtter forslaget.

 

8.3          Redusere antall turer i terminlisten

-          Foreslår å halvere antall oppsatte turer i listen og legge opp til flere ekstraturer

ved godt vær.

-          Bruke påmelding i større grad.

 

Styrets innstilling: Styret støtter forslaget.

 

 

SAK 9 Medlemskontigent:

Hovedmedlemskap kr. 500,- (beholdes som den er, betales ikke av æresmedlemmer)

Familemedlemskap kr. 100,- (beholdes som den er)

 

Styrets innstilling: Styret støtter forslaget.