Hei alle FSD-medlemmer

Det er nå tid for innbetaling av medlemskontingenten til FSD for året 2015, og den er uendret fra i fjor.

Følgende kontingenter gjelder: 
- Kr 500,- for hovedmedlemsskap
- Kr 1.350,- for hovedmedlemsskap med luft
- Kr 100,- for hvert familiemedlem (samme familie og felles bopel)
- Kr 200,- passivt medlem/støttemedlem
Halv pris for nye medlemmer! (medlem som ikke tidligere har vært medlem av FSD)

For å spare dyr porto sendes det ikke ut faktura. Vi vet heller ikke hvor mange familiemedlemmer som skal meldes inn, om du skal ha medlemskap med luft etc. Du finner derfor selv hvilket medlemskap du skal ha, eventuelt med familiemedlemmer. Ved innbetaling av kontingent til bank registreres du som medlem for 2015.

FSD har ikke lenger mobilabonnement og vår tidligere base for mobilnummer til medlemmene fikk vi beklageligvis ikke tilgang til ved opphør. Vi må derfor kvalitetssikre riktig mobilnummer til dere som betaler medlemskap for 2015. I den forbindelse ber vi om at du sender en SMS med navn til kasserer Ragnhild Skjulhaug, tlf 91527294, hvor du oppgir hvilket mobilnummer du ønsker å bli kontaktet på når vi skal gi beskjed om endret kode til luftfyllebua (og eventuelt andre beskjeder).

Etter betalingsfristen utløp, vil koden til fyllebua endres. Dere som er medlemmer i 2015 vil da motta SMS med ny kode. 
Etter betaling av medlemskontingent vil du, dersom du er på facebook, også bli medlem/bli invitert til å bli medlem av en lukket gruppe av FSD-medlemmer. På denne siden vil informasjon kun gjeldende medlemmer være tilgjengelig.

Alle medlemmer, både hovedmedlemmer og familiemedlemmer danner grunnlag for innregistrering i "idrettsregistreringen". I tillegg er slikt som bassengtilbudet på Rødsmyra skole knyttet til at FSD har familiemedlemmer som er barn. Også andre muligheter for søknad på tilskudd er knyttet til medlemsmasse og andel barn. Vi oppfordrer derfor alle som har anledning til også å melde inn familiemedlemmer, og da spesielt barn. Kontingenten for familiemedlemmer på kr 100,- representerer i hovedsak det FSD igjen betaler av kontingent til forbund.

Betaling skal skje til kontonummer 1145 10 57717, husk oppgi navn på hovedmedlem og navn på familiemedlemmer som meldes inn. Frist for innbetaling er 01.april 2015.

Velkommen til nytt dykkeår i FSD!!!