Årsmøte Fredrikstad Sportsdykkere

Onsdag 4. februar 2015

 SAK 1   Åpning ved Leder, Runar Helgesen

SAK 2   Godkjenning av innkalling

SAK 3   Godkjenning av fremmøtte representanter

SAK 4   Valg av ordstyrer

                            Valg av referent

                            Valg av protokollunderskrivere 

SAK 5   Årsberetninger

SAK 6   Utdeling av diplomer og pokaler

SAK 7   Regnskap 2014

SAK 8   Innkomne saker

SAK 9   Medlemskontigent 2015

SAK 10 Budsjett 2015

SAK 11 Valg 

 

-        Sak 8  Innkommende saker:

Saker fra styret:

Sak 8.1
Norges Dykkeforbund ser på muligheten for å lage «Nasjonalt senter for sjøsport». Dette er tenkt å få gjort i området sør for Skjærhalden. NDF ønsker å ha oss med på laget, uten at vi vet nøyaktig hva dette vil innebære. De kommer ikke til å gjennomføre dette hvis FSD skulle si nei til å ha dette i vårt nærområde.
Forslag: Nedsette en liten komite (2 personer) som kunne tenke seg å følge opp dette.

Styrets innstilling: Styret støtter forslaget

Sak 8.2
Hvis sak 1 blir vedtatt: Velge «NSS-komite» på 2 personer.

Sak 8.3
Endring av valgperiode for kasserer slik at denne er på valg i år. Alle faste styremedlemmer har 2 år hvor nestleder og kasserer kan byttes i år og leder/sekretær neste år. Vara skal velges hvert år (i tillegg til alle komitemedlemmer).
Forslag: Endre kasserer til å ta 2 nye år fra i år.

Styrets innstilling: Styret støtter forslaget

Sak 8.4
Endring av sikkerhetsregler i forhold til landdykk. Styret ønsker at nytt styre v/sikkerhetsleder får fullmakt til å lage nye regler for landdykk. (Bruk av sikkerhetsutstyr, logg, etc).
Forslag: Styret får fullmakt til å lage regler for landdykk i regi av FSD.

Styrets innstilling: Styret støtter forslaget.

Sak 9  Medlemskontingent:

Hovedmedlemskap:      kr 500,- (beholdes som den er, betales ikke av æresmedlemmer)
Familiemedlemskap:     kr 100,- (beholdes som den er)
Luftmedlem:                   kr 850,- (beholdes som den er, kan ikke kjøpes uten hovedmedlem)