Grensedykket til Halden Sportsdykkere, som vi har planer om å delta på, er flyttet en uke senere enn vi har i vår turliste, denne er nå endret.