Det innkalles herved til ekstraordinært årsmøte onsdag 5.november kl 20.00 på klubbhuset.

Bakgrunn:
Moderniseringskomiteen fikk på sist ordinære årsmøte i oppdrag å se på en modernisering av klubbens drift, herunder eventuelt bytte av båt. Tidligere i år har  vi slanket styret (4+1 personer), og nå er tiden inne for å ta en avgjørelse mht Venus.

Sak 1:
Selg Venus!
(Et salg vil antakelig ta tid. Etter å ha funnet en mulig kjøper må denne "godkjennes" av myndighetene.)

Saker hvis første sak blir vedtatt
Sak 2:
Opprette salgskomite med oppdrag å selge Venus, herunder fullmakt til å legge ut på finn.no og/eller tilsvarende salgskanaler. (Andre fullmakter som f.eks salgssum bør diskuteres på årsmøtet)

Sak 3:
Ny båt.
Når salg av Venus er vel gjennomført (godkjent med tilhørende underskrifter) kalles inn til nytt årsmøte snarest for avklaring av ny båt. Daværende økonomi og aktivitet skal ligge til grunn, det er derfor vanskelig å ta stilling til type og størrelse på nåværende tidspunkt!

 

Styret