Det innkalles herved til ekstraordinært årsmøte torsdag 10. april kl 20:00 på FSD's klubbhus.

Saker:

1. Ny styresammensetning
2. Valg av styrerepresentanter

Gjennomføringen er første ledd i FSD's fornyelse iht tidligere årsmøtevedtak.

Nåværende styre møter 30 min før, dvs 1930.