Bell Logo

Fredrikstad Sportsdykkere

Dykking i Plankebyen

Bli medlem

Turliste

Det er dette det handler om: turer med klubben. Klubbturer arrangeres med egen dykkeleder som står for sikkerheten og passer på at det hele skjer i henhold til klubbens retningslinjer. Turlisten for andre halvår 2018 finner du nedenfor. I slutten av November har vi det tradisjonelle Juledykket som er kjempepopulært.

Turene legges ut som arrangement på Facebook noen dager før turen.

Dato  Båtfører  Dykkeleder 
Lørdag 22 Oktober  Runar  Runar 
Onsdag 3. Oktober  Medlemskveld,
spesielt nye dykkere velkommen 
 
Søndag 7. Oktober  Thormod  Tanja 
Søndag 21. Oktober  Øyvind  Ragnhild 
Lørdag 3. November  Nattdykk, divers night
med Moss undervannsklubb 
Oppmøte på klubbhus
til MUK 
Søndag 4. November  Roger  Marthe 
Lørdag 24. November
JuledykkJulebord 
Runar  Ragnhild 
Søndag 16. Desember  Thormod  Tanja 
Lørdag 29. Desember  Roger  Marthe